View Paripatro
Search :

NoNameDate
7500 nibhav grant falavava babat 11/12/2018 4:18:19 PM
7499 માર્ચ ૨૦૧૯ ની ધો.૧૦ ની પરીક્ષાના આવેદન પત્રો ભરવાની પૂર્વ તૈયારી કરવા બાબત્ 11/12/2018 1:59:12 PM
7498 અખબારી યાદી એસ.એસ.સી. ફોર્મ ભરવા બાબત્ 11/12/2018 1:57:58 PM
7497 પ્રવાસી ગ્રાંટ હાયર સેકંડરી 11/6/2018 5:53:46 PM
7496 SARVASHIKSHA ABHIYAN 11/5/2018 5:21:03 PM
7495 રજા રોકડ પરીપત્ર 11/5/2018 11:37:41 AM
7494 Javaharnavoday vidhyalay pasandgi exam-2019 std 6 & 9 10/30/2018 5:13:36 PM
7493 laghumati student all scholarship & post matric scholarship online forward karva babat 10/30/2018 4:46:31 PM
7492 swayam prabha channel 31, kishor manch babat 10/23/2018 12:46:22 PM
7491 ISRO-JAXA Seminar on space education for educators 10/23/2018 12:44:15 PM
7490 shala collage rashikaran babat 10/23/2018 12:42:48 PM
6490 સીપીએફ પ્રાણકીટ મેળવવા બાબત. 10/22/2018 3:53:18 PM
6489 NTSE EXAM HALL TICKET BABAT 10/22/2018 1:23:17 PM
6488 GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EXAM FORM MARCH 2019 DETAIL 10/22/2018 12:10:46 PM
6487 GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EXAM FORM MARCH 2019 DETAIL 10/22/2018 12:06:55 PM
6486 november 18 baisag karykram babat 10/20/2018 4:56:13 PM
6485 year 2017-18 st student protshahik inam mahiti 10/20/2018 4:55:21 PM
6484 pocso act and rules High Court Of Gujarat 10/20/2018 12:03:01 PM
6483 sang mitting 10/20/2018 9:46:33 AM
6482 roster camp 2018 10/19/2018 4:41:28 PM
6481 શાળા સલામતી ફેઝ અંગે 10/15/2018 5:02:06 PM
6480 gpsc class 1 &2 nagarpalika chief officer exam 10/12/2018 1:52:11 PM
6479 GPSC EXAM building vyvstha babat 10/11/2018 12:04:25 PM
6478 pravashi grant sec & h.sec 10/10/2018 3:14:42 PM
6477 પ્રવાસી ગ્રાંટ બિનઆદિજાતિ ઉચ્ચતર માધ્યમિક 10/10/2018 11:15:52 AM
6476 post metric scholarship yojana patrk-1-2 10/10/2018 11:03:42 AM
6475 ST STUDENT POST METRIC SCHOLARSHIP 10/8/2018 2:29:14 PM
6474 વિધ્યાર્થિ વિજ્ઞાન મંથન ૨૦૧૮-૧૯ 10/6/2018 1:50:56 PM
6473 Advisory on online dangerous game MOMO Challenge Child safety reg. 10/6/2018 12:51:49 PM
6472 bank khatani mahiti mokli aapva babat 10/6/2018 12:19:39 PM
6471 vany prani saptah ujavani karva babat 2018 10/6/2018 11:28:44 AM
6470 રાજયની ગ્રાંંંટ-ઈન-એઈડ અને સરકારી મા.શાળાઓના ધો.૧૦ અને ૧૨ ની જાહેર પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન આવેદન પત્ર મ 10/5/2018 12:52:42 PM
6469 ગુણપત્રકમાં સુધારા બાબતે. 10/4/2018 2:11:30 PM
6468 ઉર્દુ એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ SSC પ્રમાણપત્રો અને થયેલ ssc લેવલની પરીક્ષાઓને ફેક /રદપાત્ 10/4/2018 2:10:15 PM
6467 ઉર્દુ એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ SSC પ્રમાણપત્રો અને થયેલ ssc લેવલની પરીક્ષાઓને ફેક /રદપાત્ 10/4/2018 2:09:48 PM
6466 ઈકો ક્લબ ટીચર ઈન્ચાર્જ તાલીમ્ બાબત. 10/3/2018 6:09:29 PM
6465 નવરાત્રિ અને દિવાળી વેકેશન બાબત 10/1/2018 2:03:18 PM
6464 મતદાર યાદી સંંક્ષિપ્ત સુધરણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૯ 10/1/2018 10:38:49 AM
6463 ૨% મોંઘવારી તફાવત બાબત 9/29/2018 2:56:44 PM
6460 gujrati teacher training 9/28/2018 5:49:02 PM
6459 પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃતિ ના ઓનલાઈન અરજીફોર્મ ભરવા બાબત. 9/28/2018 2:56:43 PM
6458 પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃતિ ના ઓનલાઈન અરજીફોર્મ ભરવા બાબત. 9/28/2018 2:54:42 PM
6457 sensitization on disaster management for school teachers principal on 20.09.2018 through satcom bisa 9/26/2018 1:08:52 PM
6456 non residential virtual classroom training program on comprehensive school safety fir brc crc coordi 9/26/2018 1:07:14 PM
6455 "ચાલો બનીએ આદર્શ બાળક" અંતર્ગત એક દિવસીય તાલીમ વર્ગમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત. 9/25/2018 6:05:43 PM
6454 Mahatma Gandhi Janam Jayanti karykramo 9/24/2018 4:34:21 PM
6453 કલા ઉત્સવ , ગાધીંજી 150 મી જન્મ જયંતી 9/24/2018 3:54:52 PM
6452 બિન -સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓના પ્રવાસી શિક્ષકો ગ્રાંંટ ફાળવણી (બિન-આદિજાતિ ) 9/20/2018 3:55:59 PM
5452 nsigse online year 2017-18 pending application 9/20/2018 3:13:21 PM
5451 સીપીએફ CSRF1.2 ફોર્મ 9/20/2018 11:21:25 AM
5449 પ્રવાસી શિક્ષકોની ચુકવવા પાત્ર ગ્રાંટ્ બાબત ૨ 9/19/2018 5:23:02 PM
5448 પ્રવાસી શિક્ષકોની ચુકવવા પાત્ર ગ્રાંટ્ બાબત 9/19/2018 5:21:38 PM
5447 મ.શિ.નિ. તરીકે પસંદગી આપવા બાબત 9/17/2018 11:27:59 AM
5446 nsigse online year 2017-18 pending application 9/15/2018 4:27:34 PM
5445 Mahatma Gandhi Janam Jayanti karykramo 9/15/2018 12:17:13 PM
5444 rastriy ekta ane samudayik savandita nibandh sprdha 9/14/2018 4:02:10 PM
5443 yuva eco embesader 2018 sprdha 9/14/2018 12:50:44 PM
5442 YUVA MATDAR MAHOTSAV 2018 9/12/2018 10:59:26 AM
5441 aadhar updation karva babat 9/11/2018 3:00:09 PM
5440 nss day ujvani 201819 d.22 to 24 sept. 2018 9/11/2018 1:11:14 PM
5439 ECO CLUB mahiti mokli apva babat 9/11/2018 1:06:10 PM
5437 સ્વામી વિવેકાનંદના ઐતિહાસિક શિકાગો વ્યાખ્યાનની ૧૨૫મી વર્ષ ગાંઠ બાબત 9/10/2018 7:52:27 PM
5436 ધો.૧૧ના ભાષાઓના વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બબત. 9/10/2018 1:32:14 PM
5435 Khel mahakumbh-2018 9/7/2018 5:47:08 PM
5434 swachhata pakhavadiya ujavani babat 9/7/2018 4:31:55 PM
5433 september 2018 poshan mas ujavni 9/7/2018 4:30:58 PM
5432 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮૧૯થી અમલી બનતા ધો૯,૧૧ વિ.પ્રવાહ ના વર્ગ બઢતી 9/7/2018 1:55:55 PM
5431 children park ni mulakat babat 9/7/2018 1:47:41 PM
5430 PRI MATRIC POST MATRIC SCHOLARSHIP POST KHATANI MAHITI AAPVA ANGE 9/6/2018 4:50:09 PM
5428 NSS NA SVAYAMSEVAKO NI BAKI SCHOOL NI MAHITI MOKLI AAPVA BABAT 9/6/2018 11:46:37 AM
5427 NSS NA SVAYAMSEVAKO NI MAHITI MOKLI AAPVA BABAT 9/6/2018 11:45:44 AM
5426 BAPS Banaskantha Ayojit Karyakram 9/6/2018 12:11:08 AM
5425 વિનામુલ્યે શિક્ષણ પુરુ પાડવા બાબત (સરકારી શાળાઓ) 9/5/2018 4:20:42 PM
5424 હરિજન,ચમાર,ભંગી શબ્દના સ્થાને પર્યાય શબ્દનો ઉપયોગ કરવા બાબત 9/4/2018 2:32:28 PM
5423 5મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ ના રોજ ચિત્ર સ્પર્ધા અને નિબંંધ સ્પર્ધા યોજવા 9/1/2018 2:14:24 PM
5422 રાજ્ય ના બિન આદિજાતી વિસ્તાર, આદિજાતી વિસ્તાર અને ખાસ અંગભુત મા. અને ઉ.મા શાળાની વિદ્યાર્થીનિઇઓને વિ 9/1/2018 10:50:32 AM
5421 ૯મી સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત કવીઝ સ્પર્ધા અંગે 8/31/2018 2:57:25 PM
5420 વર્ગ 3 વહીવટી કર્મચારીઓની માહિતી બાબતનો પરીપત્ર (સરકારી) 8/29/2018 7:36:00 PM
5419 નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી.. 8/29/2018 5:22:26 PM
5418 નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી 8/29/2018 5:20:59 PM
5417 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮૧૯થી અમલી બનતા ધો૯,૧૧ વિ.પ્રવાહ ના વર્ગ બઢતી 8/28/2018 4:09:15 PM
5416 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮૧૯થી અમલી બનતા ધો૯,૧૧ વિ.પ્રવાહ ના વર્ગ બઢતી 8/28/2018 4:08:37 PM
5415 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮૧૯થી અમલી બનતા ધો૯,૧૧ વિ.પ્રવાહ ના વર્ગ બઢતી 8/28/2018 4:06:09 PM
5414 5th september Teacher day ujavani babat 8/27/2018 12:45:14 PM
5413 ncert ના પાઠ્યપુસ્તકોનો અમલ કરવા બાબત. 8/27/2018 11:37:24 AM
5412 શાળાને વિજ આપવા બાબત્ 8/24/2018 5:16:44 PM
5411 Khel mahakumbh-2018 registration babat 8/24/2018 11:31:16 AM
5410 Swachha sarveshaxan gramin-2018 babat 8/24/2018 11:30:30 AM
5409 Death of college girl during mok drill in tamilnadu 8/24/2018 11:29:34 AM
5408 DIVYANG STUDENT ONLINE PRI-MATRIC SCHOLARSHIP 8/23/2018 1:47:32 PM
5407 pree metric shishayvruti ni online entry karava babat 8/21/2018 5:24:23 PM
5406 scholarship paripatr 8/21/2018 5:19:13 PM
5405 9Th swami vivekanand vishayak lekhit quiz spradhha 8/18/2018 4:01:52 PM
5404 khali jagyaoni mahiti mokalva babat 8/18/2018 11:18:25 AM
5403 અનુદાનિત શાળાઓના વિજળી અને પાણી બિલ બાબત... 8/18/2018 10:46:11 AM
5402 સરકારી માધ્યમિક અને ઉ.મા. શાળાઓના મ.શિ.ના મહેકમની માહિતી બાબત 8/14/2018 6:55:00 PM
5401 Tat Higher Secondary Notification 8/14/2018 11:43:57 AM
5400 Tat Secondary Notification 8/14/2018 11:42:07 AM
5399 sixan sahayako ni khali jagya 8/13/2018 5:29:00 PM
5398 tat na sub. yadi 2 8/13/2018 5:27:09 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org